Welkom

                                                  Welkom op de website van basisschool ’t Karregat.

’t Karregat is een openbare basisschool waar wij aandacht schenken aan de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving. Leren heeft bij ons een centrale plaats en is zowel gericht op kennis als op (sociale) vaardigheden. Onze school telt 16 groepen, waarvan 4 groepen fulltime hoogbegaafdheidsonderwijs genieten. We hebben tevens een zorgklas voor leerlingen die meer aandacht nodig hebben bij het leren van de lesstof en een plusklas voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben dan het reguliere programma. Naast de groepsleerkrachten hebben we onderwijsassistenten en vakleerkrachten voor muziek en gymnastiek. De leerlingen op het hoogbegaafdheidsonderwijs hebben ook vakleerkrachten voor schaken en Engels.

Mocht u na het bezoeken van onze website nieuwsgierig geworden zijn en wilt u eens komen kijken? Neem dan zeker contact op met ons.