Welkom

SALTO-school ’t Karregat 
SALTO-school ’t Karregat is een openbare basisschool waar wij aandacht schenken aan de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving. Leren heeft bij ons een centrale plaats en is zowel gericht op kennis als op (sociale) vaardigheden. Onze school telt schooljaar 2020-2021, 11 groepen.

Onze school werkt constructief samen met kind en ouders vanuit gelijkwaardigheid aan de ontwikkelingen van kinderen.

  • Ontwikkeling van kinderen en leerkrachten staat centraal. We kijken naar kwaliteiten en benutten deze.
  • We leiden kinderen toekomstgericht op.
  • Ieder kind ontwikkelt op zijn eigen niveau, vanuit gelijke kansen.
  • We hebben respect voor elkaars waarden en normen zodat we kunnen ontwikkelen vanuit een veilige basis.

’t Karregat, zin in leren en worden wie je bent: we doen het samen

Mocht u na het bezoeken van onze website nieuwsgierig geworden zijn en wilt u eens komen kijken?
Wilt u meer informatie over het onderwijs op basisschool ’t Karregat, neem dan zeker contact op met ons.

SALTO-school ’t Karregat – Omnio
Aan onze school is Omnio, afdeling voor fulltime onderwijs aan hoogbegaafden, verbonden. Schooljaar 2020-2021 zijn er 3 groepen die fulltime hoogbegaafdheidonderwijs genieten. De leerlingen op het hoogbegaafdheidsonderwijs Omnio hebben ook vakleerkrachten voor schaken en Engels.
Wilt u meer informatie over het hoogbegaafdheidonderwijs Omnio neem dan contact op met Dea Steen. Meer informatie kunt ook u vinden onder het kopje Omnio.