Welkom

                                                  Welkom op de website van basisschool ’t Karregat.

 

SALTO-school ’t Karregat is een openbare basisschool waar wij aandacht schenken aan de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving. Leren heeft bij ons een centrale plaats en is zowel gericht op kennis als op (sociale) vaardigheden. Onze school telt schooljaar 2020-2021, 11 groepen.

Wat bieden wij:
• Doorgaande leerlijn van 0 -13 jaar
• Gedigitaliseerd onderwijs aansluitend bij het niveau van de leerling
• Veel oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en veiligheid
• Vakleerkrachten sportonderwijs en muziek
• Plusklas voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben
• Ruim park met uitdagende speelmogelijkheden
• Jong en enthousiast team

Mocht u na het bezoeken van onze website nieuwsgierig geworden zijn en wilt u eens komen kijken?
Wilt u meer informatie over het onderwijs op basisschool ’t Karregat, neem dan zeker contact op met ons.

Aan onze school is Omnio, afdeling voor fulltime onderwijs aan hoogbegaafden, verbonden. Schooljaar 2020-2021 zijn er 3 groepen die fulltime hoogbegaafdheidonderwijs genieten. De leerlingen op het hoogbegaafdheidsonderwijs Omnio hebben ook vakleerkrachten voor schaken en Engels. Wilt u meer informatie over het hoogbegaafdheidonderwijs Omnio neem dan contact op met Dea Steen. Meer informatie kunt ook u vinden onder het kopje Omnio.