Welkom

Omnio
Omnio is fulltime onderwijs aan hoogbegaafden, verbonden aan SALTO-school ’t Karregat. Schooljaar 2021-2022 zijn er 4 groepen die fulltime hoogbegaafdheidonderwijs genieten. De leerlingen op het hoogbegaafdheidsonderwijs Omnio hebben ook vakleerkrachten voor schaken en Engels.
Wilt u meer informatie over het hoogbegaafdheidonderwijs Omnio neem dan contact op met Dea Steen. Meer informatie kunt ook u vinden onder het kopje Omnio.