Wat is hoogbegaafdheid?

Meestal worden hoge intellectuele capaciteiten gemeten met een IQ-test, waaruit een IQ-score vloeit. Als deze score hoger is dan 130, dan spreken we over hoogbegaafd. Voor ongeveer 2,5% van de kinderen is dit het geval, wat grofweg neerkomt op gemiddeld 1 leerling per groep. Er is veel over het onderwerp geschreven en er bestaan verschillende theorieën over hoogbegaafdheid.

Wat is een IQ?

Het IQ oftewel intelligentiequotiënt is een cijfer om de intelligentie aan te duiden, verkregen door de verstandsleeftijd te delen door de werkelijke leeftijd. Het IQ is geen waarde die je kunt vergelijken met lengte, gewicht, leeftijd of andere objectief meetbare eigenschappen van je kind. De verstandsleeftijd wordt bepaald op basis van de antwoorden op een aantal onderdelen van een test. De waarden zijn genormeerd, wat wil zeggen dat de waarden (en de frequenties waarin ze voorkomen) zodanig ingeschaald zijn dat ze steeds op een bepaalde manier verdeeld zijn over de bevolking, namelijk volgens een klokvorm. De waarden helemaal links en rechts in deze klokvorm komen zeer uitzonderlijk voor. De waarden in het midden (tussen de IQ waarden 80 en 120) komen het meeste voor.
Dit wordt zo voorgesteld:

Bron: www.hoogbegaafdvlaanderen.be/03_Testen/waarde_van_IQ_cijfer.html