Theorieën over hoogbegaafdheid

Theorie van Mönks

Naast het IQ spelen bij het vaststellen van hoogbegaafdheid ook een aantal andere factoren een rol, zoals creativiteit en motivatie. Volgens Mönks kunnen deze factoren alleen tot een gezonde ontwikkeling komen door een goede interactie met de sociale omgeving. Hierbij gaat het met name om de wisselwerking met gezin, school en vrienden (ontwikkelingsgelijken). Pas bij een goed samenspel van de persoonskenmerken en sociale omgevingen kan (hoog)begaafdheid zich ontwikkelen. Dit wordt uitgedrukt in het volgende model.

 

Theorie van Heller

Ook Heller heeft in zijn theorie rondom hoogbegaafdheid de link gelegd tussen de kracht van de omgeving en de kracht in jezelf. Hij heeft dat verder uitgewerkt in een aantal factoren die een rol spelen bij het ontwikkelen van talenten. Ook wordt duidelijk in dit schema dat één of meerdere talenten zich verder kunnen ontwikkelen tot hoge prestaties. Hoogbegaafdheid kan zich dus ook uiten op een specifiek gebied.

Theorie Dweck

De wereldberoemde psychologe Carol Dweck van Stanford University heeft, na tientallen jaren onderzoek naar prestatie en succes, een baanbrekend begrip ontdekt: de kracht van onze mindset. Dweck legt uit dat het niet alleen onze vaardigheden en talenten zijn die voor succes zorgen, maar ook onze statische of op groei gerichte mindset. Ze maakt duidelijk waarom prijzen van de intelligentie en het talent van onze kinderen niet bevorderlijk is voor hun zelfvertrouwen en prestaties, maar hun succes zelfs in de weg kan staan. Met de juiste instelling kunnen we onze kinderen motiveren en hen helpen op school beter te presteren.
Dweck onthult wat alle goede ouders, leerkrachten, topmanagers en sportlieden al weten en laat zien hoe een simpel idee over de werking van de hersenen, liefde voor leren en veerkracht kan creëren, die de basis vormen voor prestaties op elk terrein.

In onderstaand schema wordt duidelijk waartoe een groeiende dan wel statische mindset kan leiden.