Profielen

Het hoogbegaafde kind bestaat niet, ieder kind is weer anders. Toch hebben Betts en Neihart na jarenlang onderzoek en observatie vastgesteld dat veel hoogbegaafde leerlingen te herkennen zijn in een van de volgende zes profielen.

De succesvolle leerling

De succesvolle leerling levert goede prestaties, is perfectionistisch, vermijdt risico en zoekt bevestiging van de leerkracht.

De uitdagende leerling

De uitdagende leerling is creatief, komt op voor eigen opvattingen, is competitief, heeft
grote stemmingswisselingen, is eerlijk en direct.

De onderduikende leerling

De onderduikende leerling ontkent zijn of haar begaafdheid, vermijdt uitdaging, zoekt sociale acceptatie en wisselt in vriendschappen.

De drop-out

De drop-out is creatief, zoekt buitenschoolse uitdaging, isoleert zichzelf, verstoort, presteert gemiddeld of minder, bekritiseert zichzelf en anderen.

De dubbelgelabelde leerling

De dubbelgelabelde leerling (met leer- en/of gedragsproblemen) werkt inconsistent, presteert gemiddeld of minder (mogelijk als gevolg van een onderliggend leerprobleem), verstoort en reageert af.

De zelfstandige leerling

De zelfstandige leerling heeft goede sociale vaardigheden, werkt zelfstandig, ontwikkelt eigen doelen, werkt zonder bevestiging, is creatief, komt op voor eigen opvattingen en neemt risico.

Voor meer informatie: http://www.talentstimuleren.nl/