Voordelen Omnio-onderwijs

Omnio-onderwijs aan hoogbegaafde kinderen is een regionale voorziening in Eindhoven voor kinderen die vanwege een uitzonderlijke meervoudige begaafdheid meer uitdaging nodig hebben en geen passend onderwijs kunnen genieten op hun huidige school. Het doel is zodanig onderwijs te bieden dat deze kinderen zich op diverse gebieden optimaal kunnen ontwikkelen, waardoor ze weer met plezier naar school gaan. Hieronder de voordelen die het Omnio-onderwijs aan hoogbegaafden voor deze groep leerlingen te bieden heeft.

Voordelen

  1. De leerlingen krijgen les van leerkrachten die gespecialiseerd zijn in hoogbegaafdheid.
  2. Kinderen trekken op met ontwikkelingsgelijken, waardoor ze geen buitenbeentjes (meer) zijn, maar volledig geaccepteerd worden binnen de groep.
  3. De basisstof wordt aan deze kinderen in compacte vorm aangeboden, waardoor er veel meer tijd overblijft voor verdieping en verrijking, maar ook voor extra vakken, zoals schaken, filosofie, projecten en voor excursies.
  4. Er wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.
  5. Door een gunstig en positief schoolklimaat waarin de leerlingen zich veilig voelen, wordt het zelfvertrouwen van de kinderen bevorderd.
  6. Kinderen komen niet in een sociaal isolement terecht door gezamenlijke activiteiten met de reguliere groepen. Hierbij kun je denken aan de kerstviering, carnaval, de sportdag en de pauzes.
  7. Kinderen leren leren en leren plannen. Hieraan wordt ruime aandacht besteed, zodat ze goed beslagen ten ijs komen op de middelbare school.
  8. Hoogbegaafde kinderen hebben vaak moeite met automatiseren, zoals het uit hun hoofd leren van de tafels. Hier wordt dan ook extra aandacht aan besteed.
  9. Last but not least: de kinderen gaan weer met plezier naar school.