Ouderbijdrage

De extra kosten die het onderwijs aan hoogbegaafden met zich meebrengt, worden vooralsnog niet door het Ministerie van Onderwijs vergoed. Dat deze vorm van onderwijs duurder is dan het reguliere onderwijs komt vooral doordat er specifieke vakdocenten worden ingezet, bijvoorbeeld voor schaken en Engels. Ook worden er specifieke lesmaterialen aangeschaft, die enkel voor het Omnio onderwijs gebruikt worden. Daarom wordt aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd om dit onderwijs mogelijk te maken.

Op dit moment wordt € 500,- per kind per jaar gevraagd. De Stichting Omnio onderwijs regio Eindhoven int namens Omnio deze ouderbijdragen. Hierbij gaan we uit van het solidariteitsprincipe tussen alle ouders en dat iedereen hieraan bijdraagt. Indien gewenst kan de bijdrage voor de plusvakken in termijnen worden betaald. Hiervoor ontvangt u aan het begin van het jaar een formulier waarop u de betalingswijze kan aangeven.