Historie

Hoe kunnen we hoogbegaafde kinderen passend onderwijs geven? Al tientallen jaren hebben vele leerkrachten met die vraag geworsteld. Dat deze kinderen in het reguliere onderwijs vaak niet voldoende aan bod komen, is immers niet alleen een onderwerp van deze tijd, maar een problematiek die al jarenlang speelt. Tot de 21e eeuw werd het probleem echter nog nauwelijks erkend, al ontstonden er al wel initiatieven, zoals plusklassen.

Start Leonardo-onderwijs

In 2005 is Jan Hendrikx, oud-schooldirecteur in Venlo, gestart met het opzetten van het Leonardo-onderwijs. Daarvoor had Jan al 18 jaar hoogbegaafde kinderen begeleid en geobserveerd. In de 18 jaar daarvoor had hij ook hetzelfde gedaan, maar dan voor kinderen die speciaal onderwijs ‘aan de onderkant’ nodig hadden. Hij kwam tot de conclusie dat de verschillen tussen normaal begaafde en hoogbegaafde kinderen te groot zijn, waardoor leerkrachten niet in staat zijn deze verschillen op te vangen. Ook met Plusklassen die her en der bij diverse basisscholen werden opgezet, bleek men niet in staat hoogbegaafde leerlingen gelukkig, leergierig en gemotiveerd te houden. Jan Hendrikx besloot daarom om na zijn pensioen, klassen op te gaan zetten voor hoogbegaafde kinderen, zodat deze kinderen voortaan de mogelijkheid kregen om zich in hun eigen (leer)tempo te ontwikkelen. Ook voor de meeste leerkrachten was het een welkome oplossing voor een probleem, waar ze geen antwoord op hadden.

Een nieuwe vorm van onderwijs

Het Leonardo onderwijs van Jan Hendrikx bood hoogbegaafde kinderen een passend lesprogramma. Kinderen konden in hun eigen tempo en op hun eigen manier de basisstof van taal en rekenen doorwerken en daarnaast verbreden, verdiepen en verrijken in de leergebieden aardrijkskunde, geschiedenis, kennis der natuur en wetenschap. Het is bewezen dat hoogbegaafden een andere manier hebben van informatie verwerken en opslaan. Daarom werd er bij het Leonardo-onderwijs gewerkt met het zogenaamde ‘top-down leren’. Hierbij wordt uitgegaan van het doel, daarna komt pas de manier om er te komen. Naast de cognitieve ontwikkeling was er ook brede aandacht voor kunst, cultuur, dans, drama, muziek en sport (waaronder ook de denksporten). In september 2009 introduceerde ook basisschool De Zevensprong in Eindhoven het Leonardo-onderwijs.

Omnio

Het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Nederland kan enerzijds als een groot succes worden beschouwd, want zowel de leerkrachten, de leerlingen als de ouders zijn enthousiast over de nieuwe vorm van onderwijs. Aan de andere kant betekent het in de praktijk dat het vooralsnog een lastig financieel plaatje blijft voor de scholen, omdat het ministerie dit onderwijs nog niet structureel wil bekostigen. Na het vertrek van initiatiefnemer Jan Hendrikx krijgt de Leonardostichting veel negatieve publiciteit. Zij legt de scholen richtlijnen op die financieel moeilijk haalbaar zijn. Veel scholen hebben de samenwerking met de Leonardostichting daarom opgezegd. Ook basisschool De Zevensprong besloot medio 2012, na een samenwerking van bijna 3 jaar, te breken met de stichting. In lijn met het voormalige Leonardo-concept gaat de afdeling voor hoogbegaafde kinderen nu verder onder de naam Omnio.

Een nieuwe locatie

Vanwege de sluiting van basisschool De Zevensprong, maken de Omnio-groepen met ingang van schooljaar 2014-2015 onderdeel uit van basisschool ‘t Karregat. Vanwege de verbouwing van ‘t Karregat zijn de Omnio-groepen in schooljaar 2014-2015 gevestigd geweest in het gebouw van basisschool De Driesprong. Na afronding van de verbouwing zijn de Omnio-groepen in augustus 2015 gestart aan de vernieuwde locatie Urkhovenseweg 6 in Eindhoven.