Missie/visie

We vinden dat een kind tot leren komt als het lekker in zijn vel zit en zichzelf kan zijn. Dit geldt zowel op sociaal-emotioneel als cognitief niveau. Voor sommige hoogbegaafde leerlingen is de huidige school niet de meest passende plek om in de specifieke behoefte te voorzien.

De volledige missie en visie gericht op Omnio onderwijs vindt u hier.