Missie / visie

Wij van Omnio werken samen met ouders aan een omgeving waarin het kind zichzelf mag zijn. Dit doen we door te kijken naar zowel de sociaal emotionele uitdagingen als de cognitieve uitdagingen, om de leerlingen het beste uit zichzelf te laten halen. De (executieve) vaardigheden die je hiervoor nodig hebt zijn bij ons een onderdeel van het programma, zowel expliciet als verweven in het gehele aanbod.

De persoonseigen factoren komen middels Rots en Water, psycho-educatie, Fides en het gebruik van de autometafoor specifiek aanbod binnen ons onderwijs. In ons onderwijs bouwen we verder op de cognitieve talenten van de leerlingen waar wij, naast het basiscurriculum in een compacte vorm, een verdiepend en verrijkend aanbod bieden. Dit aanbod vindt plaats in groepen met ontwikkelingsgelijken.

De manier van leren is voor alle kinderen verschillend, waarbij wij rekening houden met de verschillen in de groep, passend binnen onze onderwijsvorm. Wij leren onze leerlingen sturing te geven aan hun eigen leerproces en daardoor om te gaan met eigenaarschap. De veilige basis is hieraan voorwaardelijk.

Onze visie is dan ook: Omnio, vanuit het zijn naar het doen.