Het hoogbegaafde kind

Omnio is gespecialiseerd in het lesgeven van het hoogbegaafde kind met een intelligentiescore van 130 of hoger. Onze leerlingen beschikken over een groot rechtvaardigheidsgevoel, een creatief denkvermogen, uitmuntend geheugen, sterke gedrevenheid en leergierigheid. Onze leerlingen hebben behoefte aan een compact en verrijkend aanbod, een creatieve leeromgeving, top-down leren en een gespecialiseerde HB-leerkracht die oog heeft voor het hele “zijn” van de hoogbegaafde leerling.

Het denkluik en het zijnsluik zijn de kapstokken waaraan wij onze lessen ophangen.

Onderzoek en observatie hebben vastgesteld dat veel hoogbegaafde leerlingen te herkennen zijn in een van de volgende zes profielen. Bekijk Profielen hoogbegaafden.