Inleiding

Hoogbegaafde kinderen zijn bijzondere en talentvolle kinderen, maar tegelijkertijd ook heel normale kinderen. Vanaf een IQ van 130 spreek je over hoogbegaafd. Naast een hoog IQ en een sterk ontwikkelingspotentieel beschikken hoogbegaafde leerlingen over een creërend denkvermogen en een sterke gedrevenheid. Het is echter niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in excellente prestaties op één of meerdere gebieden. Dat kan alleen binnen een stimulerende leeromgeving met leerkrachten die in staat zijn onderwijs te geven dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

Eigenschappen

Het is moeilijk om te spreken over dé eigenschappen van hoogbegaafde kinderen, omdat deze kinderen net als andere kinderen ook uniek zijn. Hun eigenschappen kunnen onderling erg verschillen en soms zelfs tegenovergesteld zijn. Zo is de ene hoogbegaafde leerling op sociaal gebied erg sterk, terwijl een andere hoogbegaafde leerling juist erg op zichzelf is gericht. De ene hoogbegaafde leerling toont zich bijvoorbeeld erg leergierig, terwijl een andere hoogbegaafde leerling door een inadequaat onderwijsaanbod het plezier in leren misschien verloren heeft en dit niet (meer) laat zien.

Wonderkinderen?

Velen gaan ervan uit dat hoogbegaafden wonderkinderen zijn. Dat ze alles kunnen, dat ze altijd hoge resultaten halen op school, dat ze nooit problemen hebben enzovoort. Vaak denkt men bij hoogbegaafden ook al vlug aan een stereotiepe nerd of Einstein. De realiteit is echter anders: hoogbegaafden zijn een risicogroep. Als men hen niet voldoende begeleidt en stimuleert, kunnen ze hun motivatie verliezen met als gevolg dat ze kunnen gaan onderpresteren en allerlei andere negatieve gevolgen ervaren. Hoogbegaafden kunnen ook niet alles even goed, niet op alle vlakken zijn ze even snel en ze moeten ook inspanningen leveren om te presteren.