Cijfers

Nederland heeft ongeveer 16,5 miljoen inwoners. Daarvan zijn ongeveer 330.000 mensen hoogbegaafd. In het basisonderwijs zitten ongeveer 30.000 en in het voortgezet onderwijs zitten ongeveer 25.000 hoogbegaafde leerlingen. Het ministerie heeft berekend dat van de hoogbegaafde leerlingen slechts 16% afstudeert aan de universiteit.

Hier willen we wat aan doen! Nederland is een kenniseconomie en het is zonde om al dat talent te verspillen…