mr 't Karregat - Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

 

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad:

 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Wij zijn gesprekspartner voor de directie op beleidsgebied en hebben volgens de wet medezeggenschap, naar gelang het onderwerp instemmingsrecht of adviesrecht. De directeur is, als adviseur, onze gesprekspartner tijdens vergaderingen.

De vergaderingen van de MR vinden plaats op school. Als u een vergadering wilt bijwonen of een onderwerp bespreekbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met de MR via: mr@bs-karregat.nl.

Het is uiteraard ook mogelijk één van de MR-leden aan te spreken.

De volgende vergaderdata voor schooljaar 2017-2018 zijn vestgesteld:

 

Donderdag

Woensdag

Donderdag

Donderdag     

Donderdag

Woensdag

Donderdag

Donderdag

7 september 2017

1 november 2017

13 december 2017

7 februari 2018         

28 maart 2018          

16 mei 2018

27 juni 2018

Sep/okt 2018 (nader te bepalen in nieuw schooljaar)

 

Als medezeggenschapsraad van basisschool ‘t Karregat willen we de belangen van onze kinderen en de school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken aan een school waar onze kinderen graag naar toe gaan en waar onze leerkrachten het fijn vinden om les te geven.
‘t Karregat is een school waar het leren een centrale plaats inneemt. In een veilige omgeving wordt zorg besteed aan kwaliteit en ontwikkeling afgestemd op elk individu.


Voor het komende jaar kunt u van ons verwachten dat we ons gaan inzetten voor een evenwichtige ontwikkeling, helderheid en het behoud van een veilige omgeving voor onze kinderen op basisschool ‘t Karregat. Daarnaast willen we graag meedenken over de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De medezeggenschapsraad geeft advies over of stemt in met bijvoorbeeld: Het schoolplan, wijziging schooltijden, aanschaf nieuwe methodes, financiën, veiligheid en beleidsplannen.


Hoe we dit willen bewerkstelligen kunt u lezen in dit activiteitenplan (klik).
Dit plan zal openen als pdf en is 592 Kb groot.

 Notulen schooljaar 2016-2017

 

Enkel de nieuwsbrief wordt hieronder weergegeven.

Dit een beknopte versie die geen persoonlijke details weergeeft.

Nieuwsbrieven worden na goedkeuring van de vergadering geplaatst. Deze goedkeuring vindt plaats in de eerstvolgende vergadering.

 

- Goedgekeurde nieuwsbrief van de vergadering op 19 aprilt 2017  is hier terug te vinden. 

- Goedgekeurde nieuwsbrief van de vergadering op 26 januari en 9 maart 2017  is hier terug te vinden. 

- Goedgekeurde notulen van de vergadering op 8 december 2016  zijn hier terug te vinden.

Goedgekeurde notulen van de vergadering op 20 oktober 2016    zijn hier terug te vinden.  

 

De agenda voor de vergadering op 19 april 2017, vindt u hier.                     

De agenda voor de vergadering op 1 juni 2017, vindt u hier.         

De agenda voor de vergadering op 6 juli 2017, vindt u hier.        

 


 

Notulen schooljaar 2015-2016

Enkel de goedgekeurde notulen worden hieronder weergegeven.

Tevens is dit een beknopte versie die geen persoonlijke details weergeeft.
Notulen worden na goedkeuring van de vergadering geplaatst. Deze goedkeuring vindt plaats in de eerstvolgende vergadering.

Goedgekeurde notulen van de vergadering op 2 juni 2016 zijn hier terug te vinden. 

- Goedgekeurde notulen van de vergadering op 31 maart 2016 zijn hier terug te vinden.

- Goedgekeurde notulen van de vergadering op 25 februari 2016 zijn hier terug te vinden.

- Goedgekeurde notulen van de vergadering op 8 oktober 2015 zijn hier terug te vinden.