mr 't Karregat - Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

 

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad:

 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Wij zijn gesprekspartner voor de directie op beleidsgebied en hebben volgens de wet medezeggenschap, naar gelang het onderwerp instemmingsrecht of adviesrecht. De directeur is, als adviseur, onze gesprekspartner tijdens vergaderingen.

De vergaderingen van de MR vinden plaats op school. Als u een vergadering wilt bijwonen of een onderwerp bespreekbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met de MR via: mr@bs-karregat.nl.

Het is uiteraard ook mogelijk één van de MR-leden aan te spreken.


 

Als medezeggenschapsraad van basisschool ‘t Karregat willen we de belangen van onze kinderen en de school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken aan een school waar onze kinderen graag naar toe gaan en waar onze leerkrachten het fijn vinden om les te geven.
‘t Karregat is een school waar het leren een centrale plaats inneemt. In een veilige omgeving wordt zorg besteed aan kwaliteit en ontwikkeling afgestemd op elk individu.


Voor het komende jaar kunt u van ons verwachten dat we ons gaan inzetten voor een evenwichtige ontwikkeling, helderheid en het behoud van een veilige omgeving voor onze kinderen op basisschool ‘t Karregat. Daarnaast willen we graag meedenken over de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De medezeggenschapsraad geeft advies over of stemt in met bijvoorbeeld: Het schoolplan, wijziging schooltijden, aanschaf nieuwe methodes, financiën, veiligheid en beleidsplannen.


Hoe we dit willen bewerkstelligen kunt u lezen in dit activiteitenplan (klik).
Dit plan zal openen als pdf en is 592 Kb groot.

 Notulen schooljaar 2018-2019

 

Enkel de nieuwsbrief wordt hieronder weergegeven.

Dit is een beknopte versie zonder persoonlijke details.

Nieuwsbrieven worden na goedkeuring op de website geplaatst. Deze goedkeuring vindt plaats in de eerstvolgende vergadering.

 

Notulen MR 20181024

Notulen MR 20181212

 Notulen MR 20192002

Notulen MR 20190403

Notulen MR 20190515

Notulen MR 20192706


 

De vergaderdata zijn (onder voorbehoud):

 

6 september 2018 

24 oktober 2018 

12 december 2018 

16 januari 2019 

20 februari 2019 

3 april 2019 

15 mei 2019

27 juni 2019

 5 september 2019


De MR-leden:

 

V.l.n.r.:

 

Achter: Siedse Buijs (oudergeleding), Jacqueline van Ast (voorzitter, oudergeleding), Marjolein Oerlemans (personeelsgeleding), Robert -Jan van Hooff (oudergeleding OMNIO).

 

Voor: Ilona Waals (personeelsgeleding OMNIO), Ingrid Legdeur (oudergeleding), Anne Vermeulen (personeelsgeleding).

 

Afwezig op foto: Ellis Martens (personeelsgeleding) en Monique Plu (secretaris, personeelsgeleding).