ibdirectie 't Karregat - IB/directie

IB/directie

 

 


 

Op deze pagina kunt u algemene informatie vinden en belangrijke documenten betreffende school en interne begeleiding.

Schooljaar 2016 - 2017

 

Met ingang van dit schooljaar zijn er wijzigingen in de taken van leerkrachten.

De taak Intern begeleider voor de voorschoolse groepen en de groepen 1-2-3 wordt door Ankie Buma vervuld. Juf Ankie is aanwezig om maandag - dinsdagmiddag en op woensdag om de week.

De taak Intern begeleider voor groep 4 tot en met 8 en de overgang naar VO worden door Nadia Kansel vervuld. Juf Nadia is aanwezig op maandagmiddag, dinsdagmiddag en elke woensdag.

Hebt u vragen dan kunt u hen persoonlijk benaderen op deze dagen. Natuurlijk kunt u uw vraag ook per email stellen.

 

Hulpmiddelen voor leerlingen

Afbeeldingsresultaat voor dyslexie

Als team hebben we de richtlijnen op papier gezet voor leerlingen met dyslexie en problemen op het gebied van rekenen.
In deze brief staan de ondersteuningsmogelijkheden overzichtelijk weergegeven, zowel voor dyslexie als voor een rekenprobleem.