omnio 't Karregat - Omnio

Omnio

 

                                           Basisonderwijs voor Hoogbegaafden regio Eindhoven                                        

Welkom op de site van Omnio. Omnio biedt fulltime basisonderwijs aan hoogbegaafde kinderen.

De belangstelling voor hoogbegaafde kinderen neemt toe. Steeds vaker wordt deze groep erkend als een belangrijk potentieel voor de samenleving. Helaas kunnen reguliere basisscholen in de praktijk niet altijd bieden wat deze kinderen nodig hebben, waardoor hoogbegaafde leerlingen kunnen vastlopen op diverse gebieden.

Sinds september 2009 biedt de Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs (SALTO) in Eindhoven fulltime onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen uit de regio Eindhoven. In de Omnio groepen kunnen deze kinderen samen met gelijkgestemden en samen met gespecialiseerde leerkrachten hun sociale en cognitieve competenties optimaal ontwikkelen, op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Veiligheid en uitdaging zijn hierbij sleutelwoorden. Dankzij deze vorm van onderwijs gaan de kinderen weer met plezier naar school.Informatieavond voor nieuwe ouders of ouders die zich willen oriënteren:
donderdag 11 april. 

Inloop vanaf 19.15 uur. Start van de avond om 19.30 uur. Koffie en thee staan klaar!

Vanaf het schooljaar 2019-2020 zijn er weer  plaatsen beschikbaar binnen onze vier groepen. 

Zie voor verdere informatie het onderdeel “aanmelding

                                         

Basisschool voor hoogbegaafden, hoogbegaafdenonderwijs, hoogbegaafdheidonderwijs, hoogbegaafheidsonderwijs, leonardo onderwijs,