ervaringen 't Karregat - Ervaringen van kinderen

Ervaringen van kinderen

Christa (groep 7)

Op mijn oude school had ik heel veel vriendinnen. Het was een grote school en ik had het naar mijn zin. Maar in groep 2 begon ik me te vervelen. Daarom ben ik vervroegd naar groep 3 gegaan. Toen ik in groep 4 zat, kwam er een meisje uit Australië. Die kon dus geen Nederlands. Op dat moment kwam de intern begeleidster en die vroeg aan mij of ik dat meisje Nederlands wou leren. Ik zei gelijk: “ja.” Ik vond het echt superleuk om te doen.
In april 2010 kwam ik naar deze school. Ik had gelijk vriendinnen en de volgende dag ging ik al afspreken. Ik vind deze school leuk omdat ik hier extra uitdaging krijg. We krijgen ook extra vakken zoals Spaans en schaken. Bij schaken krijgen we ook andere soorten schaken zoals weggeefschaak. Dit is een hele leuke school en ik wil hier niet weg.

Paul (groep 7)

Op deze school is het veel leuker maar soms mis ik mijn oude school. Hier heb ik veel meer vrienden en het is hier leuker omdat ik beter les krijg. Ik vind de overblijf oersaai. Gelukkig is gym wel leuk. Leo-bios, Engels en pauze zijn ook leuk maar gym vind ik het allerleukst.
Op mijn oude school moest ik altijd naar een andere juf die slimme kinderen helpt. En in de klas wist ik altijd alles en dan moest ik wachten of lezen. En ik had bijna geen vrienden.

Semiha (groep 7)

Op mijn oude school vond ik de kleutergroep heel leuk. Mijn juf gaf me wat moeilijkere werkjes. Maar in groep 3 vond ik het niet leuk. Ik kreeg alles wat ik al gehad had. Na groep 3 ben ik naar Omnio gekomen. Ik had op de eerste dag al een vriendinnetje. Ik vind het heel leuk hier want ik heb genoeg uitdaging. We hebben schaken, Spaans en filosofie. En we hebben op school kleine laptops. Ik denk wel dat ik hier meer leer dan op een normale school en ik ben blij dat ik op deze school zit.

Meintje (groep 6)

Op mijn oude school was het heel leuk. Ik had eerst geen vriendinnen van mijn leeftijd maar later kwam er een meisje bij. Maar het was wel makkelijk. Met rekenen was ik altijd eerder klaar en in groep 4 las ik al Avi 8. Ik deed ook vaak dictee mee met een hogere groep. Toen ik te horen kreeg dat de school dicht moest was ik toch wel verdrietig. Omnio is anders en ik vind het hier heel leuk. We hebben filosofie, creatief denken, schaken, Spaans, denktank, expressie en nog veel meer leuke dingen. Ik zou wel meer meisjes in de groep willen want nu zijn we maar met zessen.

Kiki (groep 6)

Op mijn oude school kon ik alles al wat we leerden dus leerde ik niks. Ik verveelde me dood en zelfs het buitenspelen vond ik niet meer leuk. Ik voelde me heel erg alleen omdat ik een niveau hoger zat. Ik vond het wel fijn dat we in een grote klas zaten want nu zitten we maar met dertien kinderen in de klas. Toch vind ik het hier fijner omdat ik hier veel meer leer.

Mirte (groep 6)

Op mijn vorige school moesten we de hele tijd taal, rekenen en spelling doen. Het was er ook heel saai omdat het allemaal zo makkelijk was. Ik had er wel vrienden en vriendinnen. Maar gelukkig wonen die vlakbij en met twee vriendinnen heb ik nog goed contact. Op deze school krijg ik meer uitdaging. En taal, rekenen en spelling is nu één vak. Dat heet de weektaak. Wel vind ik het jammer dat er zo weinig kinderen in de klas zitten. Dus misschien………….

Sam (groep 6)

Op mijn oude school in groep 3 verveelde ik me vreselijk. Het rekenen was te simpel: we moesten bijvoorbeeld 10 of 5 splitsen. Dat vond ik zo makkelijk dat ik onder de 0 ging splitsen. Taal was ook te makkelijk: in groep 3 zat ik al op Avi 7. Voor de rest moesten we taakjes met z’n allen tegelijk doen en pas als iedereen klaar was, kreeg iedereen een nieuw taakje. Als er een dictee was, was ik als eerste klaar. Nou meestal dan want uiteindelijk vond ik het zo makkelijk dat het saai werd en deed ik het niet meer zo snel. Toen waren er wel wat kinderen die eerder klaar waren dan ik.
Op deze school krijg ik meer uitdaging. De taken mag je doen wanneer je wilt. Ze staan op de weektaak. Op de weektaak staan voor elke dag 2 taken. Maar op elke dag mag je zelfs alle taken doen. Als je alle taken af hebt dan kan je gaan verdiepen. Verdiepingstaken zijn:www.rekenweb.nlwww.onlineklas.nl, rekentijger, somplextra en Ruvion. Hier krijgen we ook verkeer, Engels, Spaans, schaken, project, filosofie en informatica. Bij project wonen en bouwen vond ik zelf het leukste dat we naar Paleis het Loo gingen.

Els (groep 6)

Op mijn oude school was het saai en ik voelde me alleen. Ik leerde ook bijna niets. Ik heb zelfs de juffen van groep 3 nog wat geleerd. Ik verveelde me héél erg.
Bij Omnio voel ik me niet meer alleen want ik zit nu in een klas met allemaal hoogbegaafde kinderen dus we zijn een beetje hetzelfde. We leren alles véél sneller en daardoor hebben we eigenlijk tijd te veel. Dus krijgen we ook andere vakken zoals schaken, Spaans, filosofie en informatica.