Welkom

SALTO-school ’t Karregat 
SALTO-school ’t Karregat is een openbare basisschool waar wij aandacht schenken aan de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving. Leren heeft bij ons een centrale plaats en is zowel gericht op kennis als op (sociale) vaardigheden. Onze school telt 10 groepen regulier onderwijs en 4 groepen met fulltime onderwijs aan hoofbegaafde kinderen. We hebben daarnaast ook een plusklas voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben dan het reguliere programma. Naast de groepsleerkrachten hebben we leerkrachtondersteuners en vakleerkrachten voor beeldende vorming en gymnastiek.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren wie ze zijn. De leerkrachten geeft ruimte en aandacht voor deze ontwikkeling. Er zijn onderlinge verschillen tussen leerlingen vanuit identiteit en leervermogen. Het kind is betrokken bij en heeft inzicht in zijn eigen ontwikkeling. Daarin maakt een kind zijn eigen keuzes en neemt zijn of haar verantwoordelijkheid. Het kind is nieuwsgierig en wil de wereld om zich heen ontdekken. De leerlingen hebben een goed zelf oplossend vermogen. 

Leerlingen zijn respectvol naar elkaar en hebben oog voor de culturele verschillen. Ze zijn sociaal vaardig en kunnen conflicten zelfstandig oplossen. Leerkrachten begeleiden leerlingen bij dit proces.

De leerlingen hebben behoeften aan beweging en praktische handvatten. Ons bewegingsonderwijs ondersteunt de kerndoelen, maar zet ook je gehele lijf letterlijk in beweging. De leerlingen willen onderzoeken en ontdekken door te doen i.p.v. alles te leren uit een methode in een klaslokaal.

’t Karregat, zin in leren en worden wie je bent: we doen het samen

Mocht u na het bezoeken van onze website nieuwsgierig geworden zijn en wilt u eens komen kijken?
Wilt u meer informatie over het onderwijs op basisschool ’t Karregat, neem dan zeker contact op met ons.