Spilcentrum

Spilcentrum ’t karregat

Onze school maakt deel uit van spilcentrum ’t Karregat.
Dit betekent dat er een intensieve samenwerking is tussen enerzijds de basisschool en anderzijds kinderdagverblijf Korein Kinderplein Urkhovenseweg  waar Peuterplaza een onderdeel van is. Dit moet er voor zorgen dat er voor de kinderen van 0-12 jaar een ononderbroken lijn is in de ontwikkeling.

Zowel de inhoud als de vorm van onze begeleiding en onderwijs zijn op elkaar afgesteld. De samenw

 

erking uit zich op veel fronten.
Allereerst is er het pedagogisch plan waarin vast is gelegd wat wij waardevol en noodzakelijk vinden in de opvoeding van onze kinderen en hoe wij dat vorm geven. Tevens wordt daarin de overlegstructuur vastgelegd. Er is overleg op het niveau van de leidinggevenden maar ook tussen de verantwoordelijken voor de zorg en tussen de medewerkers.
Die medewerkers hebben jaarlijks ook een aantal gezamenlijke scholingsmomenten. Door uitwisselingsbezoeken proberen we voor de kinderen de drempel te verlagen. Een andere activiteit is de gezamenlijke nieuwsbrief. Die komt drie keer per jaar uit.
En niet te vergeten het gezamenlijk vieren van de jaarlijkse feesten, zoals Sint, kerst en carnaval.

https://www.koreinkinderplein.nl/urkhovenseweg-eindhoven