MR

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad:

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Wij zijn gesprekspartner voor de directie op beleidsgebied en hebben volgens de wet medezeggenschap, naar gelang het onderwerp instemmingsrecht of adviesrecht. De directeur is, als adviseur, onze gesprekspartner tijdens vergaderingen.

De vergaderingen van de MR vinden plaats op school. Als u een vergadering wilt bijwonen of een onderwerp bespreekbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met de MR via: mr@bs-karregat.nl.

Het is uiteraard ook mogelijk één van de MR-leden aan te spreken.

Als medezeggenschapsraad van basisschool ‘t Karregat willen we de belangen van onze kinderen en de school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken aan een school waar onze kinderen graag naar toe gaan en waar onze leerkrachten het fijn vinden om les te geven.

‘t Karregat is een school waar het leren een centrale plaats inneemt. In een veilige omgeving wordt zorg besteed aan kwaliteit en ontwikkeling afgestemd op elk individu.

Voor het komende jaar kunt u van ons verwachten dat we ons gaan inzetten voor een evenwichtige ontwikkeling, helderheid en het behoud van een veilige omgeving voor onze kinderen op basisschool ‘t Karregat. Daarnaast willen we graag meedenken over de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De medezeggenschapsraad geeft advies over of stemt in met bijvoorbeeld: Het schoolplan, wijziging schooltijden, aanschaf nieuwe methodes, financiën, veiligheid en beleidsplannen.

Hoe we dit willen bewerkstelligen kunt u lezen in dit activiteitenplan.

 Het Mr-reglement vind je hier.Notulen schooljaar 2023-2024

 


 De vergaderdata zijn op onderstaande data van 19.30 uur tot 21.30 uur(onder voorbehoud):

  • 05 oktober
  • 12 december
  •  
  •  

 


De MR-leden:

Personeelsgeleding:Anne van der Leij Monique van Thiel

Oudergeleding:Paulien PierikJantine Kneepkens