Schoolgids

In onze schoolgids willen we een duidelijk beeld geven van de uitgangspunten, de doelen en de organisatie van onze school. Voor ouders die een school moeten kiezen voor hun kind wil deze gids een handleiding zijn en antwoord geven op vragen als:

  • Wat is ‘t Karregat voor een school?
  • Welke keuzes maakt de school?
  • Hoe is het onderwijs georganiseerd?

Belangrijke vragen voor ouders. Zij vertrouwen hun kind tenslotte een groot deel van de dag toe aan een school. De eerste acht jaar dat een kind naar school gaat, wordt de basis gelegd voor het daarop volgende onderwijs. Scholen in ons land hebben een zekere vrijheid om zelf te bepalen wat belangrijk is om een kind te leren.

Alle ouders van wie de kinderen drie jaar worden, krijgen een landelijke gids toegestuurd waarin de overheid duidelijk maakt welke eisen er aan een basisschool gesteld worden. Naast die gids kunt u deze schoolgids leggen om te bepalen of ‘t Karregat een school is die bij uw ideeën past. Een bezoek aan onze school kan hieraan zeker bijdragen.

De schoolgids voor schooljaar 2022-2023 vindt u hier