Kalender

Wij werken met een digitale kalender in onze ouderapp ‘Parro’. Voor alle schoolvakanties hanteren wij de periodes die worden geadviseerd door de Rijksoverheid.